ΒΙΒΛΙΑ – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Από το 2001, ο «Φαρμακευτικός Κόσμος» προχώρησε σε ίδιες εκδόσεις, επιστημονικά εγχειρίδια και βοηθήματα, με στόχο τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του φαρμακοποιού αλλά και των άλλων επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας και τη διευκόλυνση της καθημερινής πρακτικής τους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Οι τίτλοι που κυκλοφόρησαν καλύπτουν τις παρακάτω γνωσιακές και εκπαιδευτικές περιοχές:

  • Φαρμακολογία
  • Φαρμακοτεχνία
  • Φαρμακευτική Νομοθεσία
  • Ιστορία της Φαρμακευτικής
  • Κοσμητολογία
  • Διατροφή
  • Ειδικά θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Οι τίτλοι αυτοί διατίθενται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα f-eshop.gr. Για όσα βιβλία κυκλοφορούν ήδη, αλλά και για αυτά που έχουν εξαντληθεί, παρέχεται (κατόπιν συμφωνίας) η δυνατότητα επανεκτύπωσης με την επωνυμία/λογότυπο, κείμενο χορηγίας, της δικής σας εταιρείας. Η προσφορά επιστημονικών εγχειριδίων-βοηθημάτων στους πελάτες-συνεργάτες σας ανταμείβει με τον δεοντολογικά ορθότερο τρόπο την εμπιστοσύνη και τη σταθερότητα που δείχνουν στη μεταξύ σας επαγγελματική σχέση.