Επιχειρήσεις του φαρμάκου, των φαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, που δρουν στον χώρο του φαρμακείου και της φαρμακευτικής αγοράς. Αναγνωρίζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μας, επιλέγουν και εμπιστεύονται τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, υποστηρίζουν τη δράση μας και επιβεβαιώνουν μια διαχρονική συνεργατική σχέση ισοτιμίας, ανταποδοτικότητας και αμοιβαίου οφέλους. Τους ευχαριστούμε θερμά.