«Αν θέλεις να έχεις κάτι που ποτέ πριν δεν είχες, πρέπει να κάνεις κάτι που ποτέ πριν δεν έκανες.

(Drina Reed, Συγγραφέας)

Με την καρδιά και με το νου πάντα σε νέες, καινοτόμες και πρωτοποριακές δράσεις, ο «Φαρμακευτικός Κόσμος» στοχεύει:

Να στηρίζει και ενισχύει την τριπλή αποστολή του: επιστημονική, επαγγελματική/επιχειρηματική και κοινωνική.

Να διευκολύνει την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία τους με τον φαρμακευτικό κλάδο, προς όφελος του ασθενή και της δημόσιας υγείας.

Να γνωρίζει και να προωθεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του στον φαρμακοποιό, τους άλλους επαγγελματίες υγείας και το κοινό, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία ισχυρών συνεργατικών σχέσεων με όλους τους κρίκους της φαρμακευτικής αλυσίδας.

Να τον ενημερώνει, εκπαιδεύει και συμβουλεύει με τρόπο που θα του επιτρέψει την ορθή διαχείριση της αυτοθεραπείας του και την επιλογή των καλύτερων ιατροφαρμακευτικών προϊόντων και υπηρεσιών.